Router-Net.com cung cấp cho bạn mọi thông tin bạn cần để dễ dàng cấu hình và chạy bộ định tuyến wifi của bạn.

Các địa chỉ IP được sử dụng phổ biến nhất

192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.10.1
192.168.11.1
192.168.123.254
192.168.3.1
10.0.0.1
192.168.8.1

Mọi tên người dùng và mật khẩu bộ định tuyến mặc định

Bộ định tuyến Maquette IP Kết nối Mật khẩu Tên Người dùng
2Wire 2Wire 2071-A 10.0.0.138 192.168.1.1 192.168.0.1
2Wire 2Wire 2700HG-D vQT04-6.1.5.48 192.168.0.1
2Wire 2Wire 2700HG-E 192.168.0.1
2Wire 2Wire 2701HG 192.16.1.33 192.16.1.250 192.168.1.0
2Wire 2Wire 2701HG-D Qwest 192.16.1.33 192.16.1.250 192.168.1.0
2Wire 2Wire 2701HG-G 192.16.1.33 192.16.1.250 192.168.1.0
2Wire 2Wire 2701HG-G Qwest 192.168.0.1 192.168.1.0 10.0.0.0 (none) | Wireless
2Wire 2Wire 2701HGV-W 192.168.1.64 192.168.1.253 192.168.1.0
2Wire 2Wire 3600HGV 192.168.1.64 192.168.1.253 192.168.1.0
2Wire 2Wire 3800HGV-B 192.168.1.33 192.168.1.250 192.168.1.0
2Wire 2Wire 3801HGV 192.168.1.0 10.0.0.0
2Wire 2Wire 5012NV-002 192.168.1.0 10.0.0.0
2Wire 2Wire i3812V 192.168.0.1

Cầu dẫn là gì?

Các bộ định tuyến thực ra được gọi là bảo vệ giao thông của mạng lưới doanh nghiệp nhỏ của bạn. Bộ định tuyến giúp trao đổi hiệu quả dữ liệu giữa các trang khác nhau trên mạng và cũng cho Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của bạn (ISP). Chúng cũng giúp dịch các loại phương tiện truyền thông và giao thức khác nhau. Các công ty có các nhu cầu khác nhau; do đó, cần có các nhóm khác nhau để đáp ứng các nhu cầu này.

Địa chỉ IP: 192.168.1.1
Tên Người dùng: admin
Mật khẩu admin
Địa chỉ IP: 192.168.1.1
Tên Người dùng: admin
Mật khẩu -
Địa chỉ IP: 192.168.1.1
Tên Người dùng: admin
Mật khẩu password
Địa chỉ IP: 192.168.1.1
Tên Người dùng: 1234
Mật khẩu -
Địa chỉ IP: 192.168.1.1
Tên Người dùng: admin
Mật khẩu 1234

Người dùng Bộ định tuyến

Bộ định tuyến được dùng để kết nối các thiết bị như máy tính và máy in để chúng có thể liên lạc với nhau. Bộ định tuyến cũng giúp phân tích dữ liệu được gửi qua mạng, sửa đổi gói dữ liệu của nó, và chuyển giao nó cho các mạng khác.

Làm thế nào những người định tuyến lại sử dụng hiệu quả công việc này?

Chúng kết nối kinh doanh của bạn với phần còn lại của thế giới, đảm bảo an ninh của thông tin kinh doanh then chốt, và đưa ra các quyết định chiến lược về máy tính chiếm ưu thế hơn các máy khác. Bộ định tuyến cũng giúp giảm chi phí, tăng năng suất và cải thiện năng suất và dịch vụ khách hàng.

Làm thế nào các công ty chấp nhận người định tuyến?

  1. Tiếp cận cơ sở thông tin: Bộ định tuyến cho phép nhân viên truy cập thông tin để đưa ra quyết định tốt hơn.
  2. Giảm chi phí hoạt động: Bộ định tuyến giúp giảm chi phí bằng cách dùng máy in chia sẻ và máy phục vụ mà mọi người trên mạng có thể truy nhập.
  3. Cải thiện Dịch vụ Khách hàng: Bộ định tuyến cung cấp cho các công ty các mạng lưới tin cậy, đáp ứng và tin cậy để trao đổi hiệu quả với khách hàng của họ.
  4. Chia sẻ Ứng dụng Nghiệp vụ: Bộ định tuyến cho phép nhân viên chia sẻ các ứng dụng ngay cả ở các vị trí khác nhau để tăng năng suất. Họ cũng cung cấp truy nhập vào các ứng dụng công nghệ cao như hội thảo video và giọng nói IP.

Thương hiệu cầu thủ phổ biến nhất

Types de routeur ?

Bộ định tuyến Edge

  • Đây là các bộ định tuyến không dây hoặc có dây cung cấp các gói dữ liệu trên một hay nhiều mạng, nhưng không phải trong mạng. Các bộ định tuyến này được đặt ở ngoài hoặc ngoài của mạng và kết nối tới ISP.

Bộ định tuyến không dây và cáp

  • Bộ định tuyến không dây chia sẻ dữ liệu thông qua ăng ten và tạo mạng cục bộ không dây (WLAN). Bộ định tuyến cáp dùng cáp để chia sẻ dữ liệu và tạo mạng cục bộ có dây.

bộ định tuyến chính

  • Chúng có thể được nối dây hoặc không dây. Họ chia sẻ các gói dữ liệu trong các mạng, chứ không phải qua các mạng lưới. Chúng thực hiện hầu hết việc chuyển dữ liệu, vì vậy chúng được gọi là cột trụ trong mạng của bạn.

Bộ định tuyến Ảo

  • Chúng không phải là những con đường vật lý. Một bộ định tuyến ảo là phần mềm làm cho máy tính và máy chủ hoạt động như các bộ định tuyến. Chúng phân phối các gói dữ liệu thành các bộ định tuyến vật lý, nhưng lại linh hoạt hơn.